Telefon
WhatsApp
Telegram
İnstagram

Cerrahi yüksek lisans veteriner hekim melih özdemir

  • Anasayfa
  • Cerrahi yüksek lisans veteriner hekim melih özdemir
CERRAHİ YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM MELİH ÖZDEMİR

CERRAHİ YÜKSEK LİSANS VETERİNER HEKİM MELİH ÖZDEMİR

Lisans: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2012, Burdur
Yüksek Lisans: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 2014-2016. “Yeni Doğan Buzağıların Metacarpus Kırıklarında Vasküler Hasarın Arteriyografiyle Görüntülenmesi ve Bulgularının Sağaltım Sonuçlarıyla Karşılaştırılması”

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl:

⦁ Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 2008, Bağcılar/İSTANBUL
⦁ Citypet Veteriner Polikliniği 2008-2012, Bakırköy/İSTANBUL (Stajyer)
⦁ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Kliniği 2014- Merkez/BURDUR
⦁ Pendik Belediyesi Sağlık Işleri Müdürlüğü , Veteriner Hekimliği Bölümü, 2016-2017.
⦁ Citypet Veteriner Kliniği 2017-…


Katıldığı Kongreler

1. AVBAT ( Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu’nun hazırlamış olduğu konferans ve seminerlere katılma sertifikaları 2011).
2. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014.
3. Yenidoğan Sağlık Platformu “Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi”, 09.12.2015.
4. Veterinary Medicine Emergency & Critical Care Congress, All Things About Respiratory. 26-29 April 2018.
5. I. Veterinary sciences student congress (international participation) held form october 14 to 16 2010 at the Ankara University Faculty of Veterinary Medicine, Ankara, Turkey.
6. Feline Fıtness & Fatness, 5-7.12.2018. www.khedi2018.org
7. International Veterinary Sprıng Congress 27-30.03.2017.
8. “Insanlar ve Evcil Hayvan Dostları-Neden hala Kiloluyuz?”, 07.03.2014. Hill’s Vet Congress.
9. International Veterinary Sciences Congress VETEXPO, 20-22.09.2019.
10. International 7. Sping Symposium KLIVET 11-14 Aprıl 2019
11. 13th TSAVA International Continuing Education Congress, 2-3-4 November 2018.
12. “Uluslararası Katılımlı Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi” 4-6.10.2019.


Katıldığı Kurslar

⦁ Total Kalça Protezi ile Kırık Tedavisi Sertifikası, Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014-ANTALYA.
⦁ Vetlock Kilitli Künsher Uygulaması ile Kırık Tedavisi Sertifikası, Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014-ANTALYA.
⦁ Sığırlarda Ayak Hastalıkları Bakımı Sertifikası, Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014-ANTALYA.
⦁ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hayvan Deneyleri ve Yerel Etik Kurulunun Düzenlediği, IV. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımı, 2015. “Fourth Course in Experimental Animals in Scientific Research”
⦁ İstanbul Veteiner HekimlerOdası” Marazi Madde Alma” eğitimi, 24.02.2021.
⦁ Veteriner Ortopedide Komplikasyonlar Toplantısı, 02.02.2020.
⦁ ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (HACCP), 15-16.12.2012.
⦁ İlkyardımcı Sertifikası, Temel Ilkyardım Eğitim Programı, 16-16.12.2016.

 

High School: Dr. Kemal Naci Ekşi High School, 2006, Istanbul Turkey
University: Mehmet Akif Ersoy University, Faculty Of Veterinary Medicine, 2012, Burdur
Master’s Thesis (Degree): Mehmet Akif Ersoy University, Faculty Of Veterinary Medicine, Depertmant Of Surgery 2014-2016. “Imaging Of Neonatal Calves By Arteriography İn Metacarpal Fractures And Comparison With Calves Results”

 

Work Experiences

⦁ Bağcılar Municipality Health Affairs Department 2008, Bağcılar/Istanbul
⦁ Citypet Veterinary Clinic 2008-2012, Bakırköy/Istanbul (Stajyer)
⦁ Mehmet Akif Ersoy University, Faculty Of Veterinary Medicine, Surgerion Clinic 2014- Merkez/Burdur
⦁ Pendik Municipality Health Affairs Department, Veterinary Department, 2016-2017.
⦁ Citypet Veterinary Clinic 2017-…


Congresses Attended

1. AVBAT ( Ankara University Faculty Of Veterinary Medicine Scientific Research Community’s Congress 2011).
2. 14th National Veterinary Surgery Congress, 23-26 October 2014.
3. Newborn Healty Platform “Prevention Of Calf Deaths”, 09.12.2015.
4. Veterinary Medicine Emergency & Critical Care Congress, All Things About Respiratory. 26-29 April 2018.
5. I. Veterinary Sciences Student Congress (İnternational Participation) Held Form October 14 To 16 2010 At The Ankara University Faculty Of Veterinary Medicine, Ankara, Turkey.
6. Feline Fıtness & Fatness, 5-7.12.2018. Www.Khedi2018.Org
7. International Veterinary Sprıng Congress 27-30.03.2017.
8. “Friends Of Humans And Pets-‘Why Are We Still Overweight?’ 07.03.2014. Hill’s Vet Congress.
9. International Veterinary Sciences Congress VETEXPO, 20-22.09.2019.
10. International 7. Sping Symposium KLIVET 11-14 Aprıl 2019
11. 13th TSAVA International Continuing Education Congress, 2-3-4 November 2018.
12. “International Congress Of Orthopedics And Traumatology” 4-6.10.2019.


Courses attended

⦁ Fracture Treatment Certificate With Total Hip Replacament, National Veterinary Surgery Congress, 23-26 October 2014-ANTALYA.
⦁ Fracture Treatment Certificate With Vetlock-Kuntscher Application, National Veterinary Surgery Congress, 23-26 Ekim 2014-ANTALYA.
⦁ Ruminants Foot Disease Care Certificate National Veterinary Surgery Congress, 23-26 Ekim 2014-ANTALYA.
⦁ Animal Experiments And Local Ethics Committee İn Mehmet Akif Ersoy University, “Fourth Course İn Experimental Animals İn Scientific Research” 2015.
⦁ Istanbul Veterinary Association” Sample Item Taking” Training, 24.02.2021.
⦁ Meeting Of Complications İn Veterinary Orthopedics 02.02.2020.
⦁ Iso 22000 Basic Training Of Food Safety Management System (Haccp), 15-16.12.2012.
⦁ First Aider Certificate, Basic First Aid Training Program, 16-16.12.2016.